استفاده از الکترو پمپ یک اینچ در خلخال موجب انفجار در این شهر شد

کنترل اتوماتیک الکترو پمپ یک اینچ از طریق سوئیچ فشار به این صورت است

اصطلاحات کنترل الکترو پمپ یک اینچ اتوماتیک، سوئیچ فشار اتوماتیک، سوئیچ فشار، کنترل فشار، سوئیچ جریان یا کنترل جریان نیز برای فشار سوئیچ ها استفاده می شود.

با این حال، روش کار همیشه یکسان است: یک سوئیچ فشار الکترونیکی هم فشار آب و هم سرعت جریان در لوله آب را کنترل می کند. هنگامی که از مصرف کننده آب می گیرید، فشار در خط کاهش می یابد و یک جریان توسط سوئیچ فشار ثبت می شود.

با این کار الکترو پمپ یک اینچ متصل به طور خودکار روشن می شود. اگر مصرف کننده را دوباره روشن کنید، فشار آب در خط افزایش می یابد و جریان متوقف می شود.

سپس الکترو پمپ یک اینچ به طور خودکار توسط سوئیچ فشار دوباره خاموش می شود. این کار از الکترو پمپ یک اینچ محافظت می کند و عمر مفید آن را افزایش می دهد.

سوئیچ فشار برای فشار کاری در سیستم تحویل تا 10 بار و برای آب شیرین شفاف با دمای حداکثر 60 درجه سانتیگراد طراحی شده است.

دارای محافظ در برابر کارکرد خشک برای طول عمر بیشتر الکترو پمپ یک اینچ

در صورتی که آب کافی در چاه، حوض، مخزن یا مخزن شما وجود نداشته باشد، سیستم حفاظتی یکپارچه فشار سوئیچ در برابر جریان خشک کار می کند و الکترو پمپ یک اینچ را به طور خودکار متوقف می کند.

به محض اینکه فشار در خط بیش از حد کاهش یابد و جریان آب کمتر از 3 لیتر در دقیقه باشد، TDP DS خطر کارکرد خشک را تشخیص داده و الکترو پمپ یک اینچ شما را با اطمینان خاموش می کند.

ادامه کار غیر ضروری به طور فعال توسط سوئیچ فشار جلوگیری می شود و الکترو پمپ یک اینچ از آسیب ناشی از کارکرد خشک و گرمای بیش از حد محافظت می شود.