با نصب کلید و پریز ویرا در خانه از گزند نیش حشرات در امان بمانید

یک کلید و پریز ویرا از یک قسمت ثابت به نام «پایه» و دیگری متحرک به نام «پریز» تشکیل شده است.

پایه یک سوکت مجهز به دو یا سه شاخه است. پایه ها باید به گونه ای نصب شوند که محور شاخه ها حداقل 5 سانتی متر بالاتر از کف تمام شده باشد. این فاصله برای پریزهای 32 A به 12 سانتی متر افزایش می یابد.

پایه 2 سلولی (برای 2 شاخه زن) به قطر 4 میلی متر به جز در حمام (سوکت تیغ) دیگر استفاده نمی شود، مشروط بر اینکه از ترانسفورماتور جداکننده تغذیه شود. در تمام قسمت های دیگر نصب، همه سوکت ها باید اکنون اتصال زمین داشته باشند. سوکت های 2 شاخه باید به طور سیستماتیک با سوکت هایی جایگزین شوند که این امکان را به زمین می دهند.

پایه هایی با 2 سلول و 1 پین زمین (2P + E) با پیکربندی متفاوت بسته به حداکثر آمپری که می پذیرند:

دو سلول گرد به قطر 4.8 میلی متر برای فاز و خنثی، به اضافه 1 پین نر برای زمین، در سوکت های 16 A.

دو سلول گرد 6 میلی متری یا 7 میلی متری برای فاز و خنثی به علاوه 1 پین نر مستطیلی برای زمین، در سوکت های 20 A و 32 A (در دومی با فاصله بیشتر).

سه یا چهار پریز برای پریزهای در نظر گرفته شده برای تامین دستگاه های پرقدرت با جریان سه فاز.

تاسیسات مطابق با استاندارد NF C15-100 مجهز به سلول های الاستیک هستند که در صورت عدم اتصال دوشاخه به آنها به طور خودکار بسته می شوند.

توجه: کلیدها و پریزها و همچنین دوشاخه های ضد آب برای تاسیسات الکتریکی در فضای باز وجود دارد. تجهیزات فلزی از این نوع در حال حاضر ممنوع است.

کلیدها (یا کلیدها در مورد کلید و پریز ویرا دو طرفه) فقط برای کنترل روشنایی، به طور مستقیم یا از طریق یک سوکت برای یک لامپ طبقه یا لامپ ایستاده استفاده می شوند.

کلید و پریز ویرا تک قطبی فقط دو ترمینال دارد که یکی از آنها به طور معمول “P” یا یک نقطه قرمز مشخص شده است. فقط فاز رو قطع میکنیم.