بهترین مارک ریمل ضد آب و بلند کننده چشم

چگونه میتوان با استفاده از انواع ریمل چشم بلند کننده به پرپشت تر نمودن مژه ها کمک نمود؟ آیا انواع ریمل های بلند کننده دارای ویژگی ضد آب نیز هستند؟ بهترین مارک ریمل ضد آب چشم با خاصیت بلند کننده کدام است؟

از قدیم الایام به آرایش چشم و ابرو اهمیت ویژه ای داده میشد و شاید بخاطر همین دلیل ساده باشد که خانمها علاقه بیشتری به آرایش چشم و ابروهایشان را دارند. البته ضرب المثل های بی شماری در این زمینه در فرهنگ ما وجود دارد که در این خبر کوتاه نمیگنجد! از وسایل آرایشی مهم در زیباتر نموده چشم ها، انواع ریمل نظیر ریمل صورتی می باشد. ریمل های آرایشی در دو نوع جداگانه و برای زیباتر نموده چشم و ابرو تولید میگردند، هرچند که ظاهری یکسان دارند.

ریمل بلند کننده چشم با افزایش ضخامت و تارهای مژه، به بلندتر نشان دادن آن کمک نموده و نقش مؤثری در زیبایی چهره نیز خواهد داشت. ریمل بلند کننده از بافتی نرم بر روی مژه برخوردار بوده و غالبا به صورت ضد آب نیز عرضه میگردد.