تولید کننده ریمل طبیعی

تولید کننده ریمل طبیعی در ساخت انواع ریمل های طبیعی برای تقویت و پر پشت کردن مژه ها فعالیت دارد. آیا این تولید کننده دارای مجوز تولید هست؟

تولید کننده ریمل طبیعی در ساخت انواع ریمل های طبیعی همچون ریمل صورتی برای تقویت و پر پشت کردن مژه ها فعالیت دارد. این ریمل ها از روغن های طبیعی و گیاهان مفید تهیه شده است و هیچ گونه نگرانی از نظر بهداشتی برای مصرف کنندگان عزیز وجود ندارد و تمامی محصولها به صورت مکانیزه تهیه شده است.

تولید کننده ریمل طبیعی دارای مجوز تولید از سازمان غذا و دارو می باشد و مورد تأیید کارشناسان مو است.