جدیدترین ریمل چشم بورژوا

طراحی ساخت برس ریمل چشم بورژوا چگونه است؟ آیا این ریمل چشم می تواند برای پر حجم کردن مژه ها استفاده شود؟ آیا جدیدترین ریمل چشم بورژوا رنگ های مختلفی دارد؟

بورژوا یکی از برند های تولیدی ریمل چشم می باشد. به تازگی این برند اقدام به تولید نوع جدید از ریمل صورتی چشم کرده است که نام آن 1001 مژه بورژوا می باشد.

برس این ریمل طوری طراحی شده که موجب آغشته شدن تک تک مژه ها به ریمل می شود و این باعث می شود که مژه ها هم پر حجم و هم بلند تر نشان داده شوند. این ریمل چشم در رنگ های مختلف ساخته شده که خانم ها می توانند با رنگ لباس خود ست کنند.